o106

MakeNews

Ponúkame komplexnú tvorbu tlačených aj elektronických firemných časopisov od návrhu až po distribúciu. Firemný časopis pre zamestnancov – klasický, najpoužívanejší a jeden z nejefektívnejších nástrojov vnútornej komunikácie:

 • zvyšuje loajalitu zamestnancov k firme
 • informuje zamestnancov o dôležitých krokoch managementu
 • vzdeláva zamestnancov v odbore, ktorým sa firma zaoberá

Komplexné služby:

 • tlačené časopisy
 • elektronické časopisy
 • tvorba www stránok
 • mailové newslettery

Postup pri tvorbe firemných časopisov:

 • analýza potrieb
 • návrh koncepcie
 • grafický dizajn
 • management obsahu
 • redakčné a korektorské práce
 • tlač & publikovanie na internete
 • distribúcia
 • detailný reporting
 • kreatívne písanie článkov