o106

Copywriting

b_copy
Slová sú prvotným zdrojom komunikácie, jedným z najdôležitejších faktorov pri motivácii zákazníka ku kúpe. Pomôžeme vám k tomu, aby ste hovorili jazykom svojich zákazníkov a správne vyjadrili to, čo im chcete povedať.

Písanie propagačných textov:

  • prezentácie
  • prejavy
  • popisy produktov
  • profily firiem
  • výročné správy
  • propagačné letáky

Kreatívne písanie článkov

Viete, čo chcete povedať, ale nie ste si istí, ako to správne formulovať? Pomôžeme vám nájsť správne slová, jazyk a formu.

Editovanie

Upravíme texty tak, aby spĺňali požiadavky, ktoré sú kladené na jednotlivé slohové útvary publicistického štýlu.

Jazyková korektúra

Máte článok napísaný a štylisticky upravený, ale nie ste si úplne istí, či v ňom nie sú jazykové „hrúbky“, ktoré by mohli vašu prácu pred zákazníkom znehodnotiť? Naši odborníci vám pomôžu a opravia všetky, aj na prvý pohľad nepatrné gramatické chyby, či nedostatky.